با بیسکویت شهد خرما با کم خونی مبارزه کنید

بیسکویت

بدن انسان برای خون سازی نیاز به 3 ماده فولات،آهن و B12 دارد.در خرما و شهد خرما به اندازه کافی اسید فولیک وجود دارد که یکی از مواد 3 گانه لازم برای خون سازی می باشد.
پس می توانید با مصرف روزانه چند عدد بیسکویت شهد خرما به بدن خود در خون سازی کمک کرده و از کم خونی جلوگیری کنید.

خوردن بیسکویت شهد خرما آسان ترین راه جلوگیری از پوسیدگی دندان

بر اساس تحقیقی که توسط تعدادی متخصص پروتزهای دندانی در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج صورت گرفته است،تاثیر خرما و شیره خرما بر رشد مهمترین باکتری عامل پوسیدگی دندان بررسی شده است.

بر اساس اطلاعات پزشکی تعدادی از خوراکی ها با ممانعت از رشد و نمو باکتری ها جلوی پوسیدگی دندان را می گیرند.در این تحقیق مکانهایی کشت شده حاوی خرما با استفاده کردن از میوه خرما،شهد خرما و عصاره خرما با غلظت های متفاوت تهیه کردند و سپس باکتری ها را نیز در این مکان ها کشت دادند.

نتای