خط مشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی شرکت نگین عسل هرند (بیسکویت آوند)

شرکت نگین عسل هرند (بیسکویت آوند) با پشتوانه بیش از پنجاه سال تجربه تولید انواع بیسکویت و تکیه بر جدیدترین و مدرن ترین خط کامل تولید از شرکت های رایملت و ورنر فلایدر آلمان بر آن است تا با استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد بین المللی 2015 : ISO9001  و سیستم مدیریت ایمنی غذا بر مبنای استاندارد 2005 : ISO22000  و HACCP ونظام مدیریت رسیدگی به شکایات بر مبنای استاندارد 10002 ISO

جهت افزایش سطح رضایت مشتریان بهبود مداوم فرآیندها،محصولات و در راستای دستیابی به اهداف کلان زیر گام بردارد:

  • 1- ارتقاء کیفیت و ایمنی غذایی در کلیه فرآیندهای سازمان.

  • 2- مشتری مداری از طریق افزایش رضایت ذینفعان و کاهش شکایت مشتریان.

  • 3- توسعه بازارهای هدف.

  • 4- تمرگز بر فرآیند تحقیق و توسعه در راستای بهبود مستمر در جهت دستیابی به محصولاتی با مزیت رقابتی با هدف کسب و گسترش بازار رضایت مشتری و سود آوری برای سازمان.

  • 5- افزایش دانش و توانایی پرسنل با انجام آموزشهای مستمر و هدفمند.

  • 6- بهینه سازی مصرف مواد از طریق کاهش ضایعات.

  • 7- برقراری ارتباط موثر با گروههای برون سازمانی و درون سازمانی جهت برآورده نمودن نیازمندیهای ذینفعان.

  • 8- افزایش قدرت برند تجاری شرکت.

مدیریت شرکت با اعتقاد کامل به خط مشی فوق و سیستم یکپارچه مدیریت کیفیت و تعهد به اجرای GMP خود را در اجرای اثر بخش آن متعهد دانسته و از کلیه کارکنان محترم انتظار دارم که با همدلی همکاری و هم اندیشی ضمن رعایت خط مشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی و اهداف پشتیبان آن در استقرار دقیق و اثر بخش نظام مدیریت کیفیت خود را ملزم و متعهد نمایند.

با آرزوی بهروزی: مدیر عامل مهندس محمد رضا واعظ شوشتری