بیسکویت آوند
با طعم نارگیل

یکی دیگر از محصولات مورد پسند ذائقه هر ایرانی بیسکویت آوند با طعم نارگیل می باشد.

این محصول نیز با توجه به حساسیت بیسکویت آوند بر تولید محصولاتی سالم، از روغن بدون ترانس تهیه شده است.