بیسکویت آوند
با طعم هل و تزیین کنجد

یکی دیگر از محصولات مورد پسند ذائقه هر ایرانی بیسکویت آوند با طعم هل و تزیین کنجد می باشد.

این محصول نیز با توجه به حساسیت بیسکویت آوند بر تولید محصولاتی سالم، از روغن بدون ترانس تهیه شده است.