نوشته‌ها

بیسکویت بدون روغن ترانس

بیسکویت بدون روغن ترانس را مطمئن مصرف کنید

چگونه روغن ترانس مصنوعی به وجود می آید؟ چربی‌های ترانس مصنوعی بوسیله پمپاژ مولکول‌های هیدروژن به داخل روغن‌های گیاهی ایجاد می شوند. این فرآیند باعث ایجاد تغییراتی در ساختار شیمیایی روغن می گردد و آن را از حالت مایع به حالت جامد در می آورد. این…

محصولات