نوشته‌ها

خاصیت شوید

با مصرف شوید و بیسکویت شوید از دیابت سبقت بگیرید

دیابت یک مریضی مزمن می باشد که مشخصه آشکار آن به وجود آمدن اشکال در فرآیند قندها،چربی و پروتئین ها می باشد که بر اثر کم ترشح شدن انسولین یا متابولیسم ناکارآمد انسولین به وجود می آید. محقق های ایرانی برای بهبود این بیماری مصرف شوید را پیشنهاد ک…