نوشته‌ها

سلامت تغذیه بخش سوم

تاثیر هر روز در یک ساعت غذاخوردن بر سلامت تا به حال شده چون وسط یک پروژه هستید ناهار را عقب بیاندازید؟ و یا چون خواب ماندید صبحانه را نادیده بگیرید؟ فکر می کنید تا وقتی بعدا دچار پرخوری نشوید مشکل خاصی پیش نمی آید درسته؟ بسیار خب، ش…