نوشته‌ها

تغذیه سالم در ورزش

آیا می دانید تغذیه سالم در زمان ورزش کردن چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

زمانی که ورزش بخشی جدا نشدنی از فعالیت های روزمره شما شود،چه به صورت تفریحی و چه به صورت حرفه ای. تنها یک رژیم غذایی پر انرژی می تواند تامین کننده انرژی بدن شما باشد. پیشنهاد یک رژیم غذایی یکسان به تمام افراد کار عاقلانه ای نیست،اما در تمام رژیم ه…