نوشته‌ها

میان وعده دوچرخه سواران

دوچرخه سواران به چه مواد خوراکی نیاز دارند؟

می توان گفت دوچرخه سواری جزء متنوع ترین رشته های ورزشی می باشد،از دوچرخه سواری کوهستان تا دوچرخه سواری نمایشی و دوچرخه سواری جاده یا پیست را شامل می شود.دوچرخه سواری در پیست یا جاده بسیار شبیه به هم می باشند اما مسابقه های شهر به شهر یا مسا…