نوشته‌ها

عصرانه سالم

آیا می دانید چه عصرانه ای سالم تر است؟

عصرانه،میان وعده ای است که در زمان بین ناهار تا شام خورده می شود که توصیه می شود حتما هر فرد میان وعده ها را در رژیم غذایی خود قرار دهد.توصیه می شود به جای فقط 3 وعده غذای اصلی ، 3 وعده غذای اصلی و  2 میان وعده در سبک زندگی تان قرار دهید.به دلیل لینکه…